Samenvatting *OJO*EYE*OOG*  

Het project *OJO*EYE*OOG* is door de stichting The Unlimited Arts Company ingediend voor Europese subsidie in het kader van het programma Caleidoscoop van de Europese Unie (DG X).

Unlimited Arts Company stelt met theater groepen bestaande uit professionele gehandicapte en niet gehandicapte artiesten uit drie lidstaten een interregionaal samenwerkings- en trainingsproject voor. Het samenwerkingsproject beoogt een katalyserende werking te hebben voor een Europese 'Artsgroup' (tussen landen, culturen, kunstuitingen en handicaps).

De eerste doelstelling van de 'Company' is het verhogen van het aanzien en profiel van de cultuur van artiesten met een lichamelijke of zintuigelijke handicap door voorstellingen van hoog artistiek niveau, die tevens innovatief en uitdagend te zijn. De workshops, inleidingen en demonstraties van de groepen dragen ertoe bij de sociale en culturele grenzen tussen mensen met en zonder een handicap neer te halen.

De Stichting The Unlimited Arts Company is opgericht op 25 Maart 1992, maar heeft om bugettaire redenen nog geen projecten kunnen realiseren. De voornaamste aktiviteit is het bevorderen van nationale en internationale producties en manifestaties op zo hoog mogelijk professioneel niveau door mensen met en zonder een (lichamelijke) handicap.

Nu, in samenwerking met Diagonaal, Creissants/BCN Doble en Common Ground, wordt een eerste project gerealiseerd, primair gebaseerd op internationale uitwisseling en met name deskundigheidsbevordering van artiesten met een handicap van diverse aard.

Op dit moment is de Stichting Unlimited Arts Company formeel nog een Nederlandse organisatie, maar per 1 februari 1997 wordt via dit eerste samenwerkingsproject de organisatie omgezet in een internationale netwerkorganisatie met bestuursleden uit de deelnemende organisaties, resp. landen.

Voor Unlimited Arts Company is dit het eerste project. Enkele projecten van de participanten;

1. Common Ground; Let the Painter Sing (at Goya based sign dance theatre); National tour in 1995. Answer me with silence (realistic sign dance around 'communication in silence') National tour in 1996.

2. Creissants/ BCN Doble; Margret de Margritte, 1994. Prima la musica dopo la parola; 1996 Madrid.

3. Diagonaal; Eurable (driedaagse voorstellingen geintegreerd in een internationaal gehandicapten congres). 1994, De getekende huid (een video/dans produktie, uitzending januari 1997), 1994/1997

Doelstellingen van het project *OJO*EYE*OOG*;

1. De (bij)scholing en blikverruiming van professionele artiesten met een handicap op het gebied van uitvoering en live art door uitwisseling van ervaringen en onderlinge organisatie van 'Masterclasses'.

2. Presteren over de grenzen van handicaps, taal en media.

3. CreŽren van trainingsfaciliteiten voor artiesten met een handicap op de terreinen van regie, choreografie en coŲrdinatie en administratie.

Structuur;

1. Organisatie van drie Workshops / Masterclasses ter uitwisseling van ideŽen en ervaringen tussen drie groepen van professionele artiesten met een handicap in drie EU landen.

2. Het leggen van de basis voor een Europees Netwerk van geintegreerde companies van lichamelijk gehandicapte en niet gehandicapte, dove en horende acteurs/artiesten en regisseurs.

3. Presentatie door openbare demonstratie van werk en tenminste 2 uitvoeringen in de deelnemende landen.

4. Vervaardigen en presentatie van video presentaties (proces en voorstelling in alle landen) in samenwerking met nationale/regionale televisie voor zowel uitzending als educatieve doelen.

Inhoud;

Gebaseerd op de onderkenning dat iedere groep een specifieke eigen kracht heeft, hebben ze geconcludeerd dat deze workshops opgezet moeten worden op basis van een gemeenschappelijk thema. Het thema 'Physical Nuclear Fission' is gesuggereerd, een uitwerking van de positieve en negatieve beeldvorming van nucleaire energie in de recente historie en gebruik maken van de dynamische mogelijkheden van groepsbewegingen en de unieke lichamelijke mogelijkheden en fysieke uitstraling van de deelnemende artiesten.

Elke deelnemer bereidt een kort solostuk voor met een sterke fysieke basis en presenteert dit bij aanvang van iedere workshop. Dit zal gebruikt worden als basis voor het totale werk en toont de individuele sterke kanten als uitgangspunt voor de workshop.

Deze solo's zullen van zich reeds een hoog voorstellingsniveau hebben omdat ze vooraf ontwikkeld worden en bevatten de specifieke werkmethodes van ieder groep.

Product

De uiteindelijke voorstellingen per land bestaan uit 3 elementen:

-1. Combinatie van de solo's
-2. Presentatie van de workshops
-3. Een voorstelling van de groep uit het gastland.

Planning

Upcoming *OJO*EYE*OOG* Performances:Theatre Group Diagonaal

[
Who We Are] [Table of Contents] [Past Projects] [Current/Future Projects] [Contact Us]
Unlimited Arts Company
[
Who We Are] [Table of Contents] [Past Projects] [Current/Future Projects] [Contact Us]

HOME INDEX

sponsor

http://www.ruebarree.nu